ProjectWork voor Project Management Office (PMO)

Software om meerdere projecten te coördineren en te ondersteunen

Projecten worden veel gebruikt om op een geplande en gecontroleerde manier een resultaat te bereiken. Dit kan af en toe binnen een organisatie als daar behoefte aan is, maar er zijn ook organisaties voor wie projecten de standaard manier van werken is. Dit kan intern zijn, waarbij het project een resultaat oplevert, of extern waar het project het product is.

Organisaties die veelvuldig gelijksoortige projecten uitvoeren willen die graag stroomlijnen. Op die manier kunnen projecten sneller opstarten, er ontstaat een gemeenschappelijk begrip met bijbehorende hulpmiddelen en ervaring wordt doorgegeven van het ene project naar het andere. Om deze gemeenschappelijkheid op te bouwen en te beheren is vaak een Project Management Office (PMO) verantwoordelijk, die gebruik gemaakt van een PM framework, zoals PRINCE2 of PMBOK, eventueel aangevuld met Agile of Scrum.

Webapp ProjectWork voor online projectplanning en Google Drive vormen een combinatie die geschikt is voor een organisatie met een PMO:

  • Documenten en planningen online delen met projectleden en andere belanghebbenden om weer te geven of om er gemeenschappelijk (gelijktijdig) aan te werken.
  • Projectstatus rapporteren in een centraal dashboard in een Google-spreadsheet. Het dashboard toont alle projecten in een Gantt-diagram.
  • Rapportages maken door een ProjectWork planning te publiceren in een Google spreadsheet, er eventueel berekeningen en diagrammen aan toe te voegen en later de gewijzigde planning te synchroniseren waardoor bijvoorbeeld voortgang is te berekenen.
  • Documenten en planningen als sjabloon centraal opslaan en ze na kopiëren per project gebruiken. Dashboard en gesynchroniseerde spreadsheet kunnen ook vanuit een ProjectWork sjabloon worden gekopieerd.
  • Opgeslagen klemborden kunnen als bouwblokken dienen en vanuit een ProjectWork sjabloon worden gekopieerd.
  • Gebruik van basislijnen om variaties in planning en kosten te bewaken.
  • ProjectWork beschikt over Resource management waardoor resources centraal te groeperen zijn en aan meerdere projecten zijn toe te wijzen.

Met een domeinlicentie van ProjectWork voor het bedrijfsdomein, kunnen alle gebruikers met Google Workspace het binnen het bedrijfsdomein gebruiken. Voor gebruikers van ProjectWork heeft Forscale demo video's beschikbaar.

Forscale kan voor een PMO een maatwerkoplossing realiseren op basis van Google Workspace apps, Google Apps Script en ProjectWork. Deze oplossing is dan voor alle projecten bruikbaar en kan betrekking hebben op verschillende fases in een project, zoals initiatie, planning, uitvoering en evaluatie.

Meer informatie