Meer informatie

ProjectWork

Handleiding

ProjectWork - Resource Management

Deel resources over meerdere projecten

Resource management is een must wanneer een bedrijf verschillende projecten tegelijkertijd uitvoert met dezelfde resources. Zonder resource management zouden alle resources en projecten in één onoverzichtelijke planning staan die niet gedeeld kan worden met een enkele klant. Met resource management ben je in staat om projecten te scheiden en resources toch centraal te zien waardoor ze efficiënt worden ingezet.

ProjectWork heeft de mogelijkheid om resources vanuit het ene project te delen met meerdere andere project. De resourcemanager kan per project alle resources delen of een selectie maken. De projectmanager krijgt de resources in zijn planning en kan ze aan taken toekennen. De projectmanager kan zijn project delen met zijn klanten. De resourcemanager krijgt de taken te zien van de projecten waarmee hij zijn resources deelt. Zie hieronder links een voorbeeld met één resource manager en twee projectmanagers.

Het is ook mogelijk om meerdere resourcemanagers te koppelen aan dezelfde projectmanager, zie hierboven rechts. Gecombineerd ontstaat een netwerk van resourcemanagers en projectmanagers. Per bedrijf is er een variërend aantal resourcemanagers (n in bovenstaande figuur) en projectmanagers (m in bovenstaande figuur) mogelijk. Per resourcemanager kan een keuze gemaakt worden voor het beheren van expertise, apparatuur, wagenpark, etc.

Meer informatie over resource management met ProjectWork.