ProjectWork voor PRINCE2

Software om PRINCE2 projectmanagement methodiek te ondersteunen

Projectmanagement met ProjectWork en PRINCE2

PRINCE2 is een algemene projectmanagementmethode. Dit betekent dat het een raamwerk is voor het plannen, uitvoeren en monitoren van projecten van welke aard dan ook. Het heeft Principes, Thema's en Processen die zijn afgeleid en onderhouden van best practices. De naam wordt in hoofdletters geschreven omdat het een acroniem is: Projects in controlled Environments. Het cijfer 2 verwijst naar een upgrade naar een meer generieke versie.

Het volgen van het PRINCE2-framework heeft veel voordelen voor projectmanagers, zoals profiteren van ervaringen van collega's, het gebruik van een gemeenschappelijke projecttaal, begeleiding om aan de slag te gaan en als resultaat succesvolle projecten!

In PRINCE2 zijn de volgende Principes essentieel en niet onderhandelbaar:

 • Voortdurende Zakelijke Rechtvaardiging - Er moet een duidelijk rendement op de investering zijn en het gebruik van tijd en middelen moet gerechtvaardigd zijn.
 • Leer uit Ervaring - Projectteams moeten lessen uit eerdere projecten meenemen.
 • Definieer Rollen en Verantwoordelijkheden - Iedereen die bij een project betrokken is, moet weten wat hij en anderen doen.
 • Beheren per Fase - Moeilijke taken kunnen beter worden opgesplitst in beheersbare brokken of managementfasen.
 • Beheren op Uitzonderingen - De stuurgroep wordt alleen geïnformeerd als er een probleem is of kan zijn.
 • Stuur op Producten - Productvereisten bepalen de werkactiviteit, en niet andersom.
 • Afstemmen op de projectomgeving - Projecten die PRINCE2 aanpassen aan hun behoeften hebben een grotere kans van slagen dan projecten die PRINCE2 dogmatisch gebruiken.

ProjectWork planningssoftware voor projectmanagement is zeer geschikt voor het uitvoeren van een project op basis van PRINCE2. De planningsbestanden worden opgeslagen in je eigen Google Drive, waar je ook PRINCE2-documentatie kunt opslaan.

De Thema's zijn kennisgebieden die een rol spelen en gedurende het hele project aan de orde moeten komen. Ze kunnen worden aangepast aan je project. ProjectWork projectplanningssoftware kan bij allemaal helpen:

 • Business Case - The project's cost is part of the business case calculation and can be calculated by ProjectWork. Businesscase - De projectkosten maken deel uit van de businesscaseberekening en kunnen door ProjectWork worden berekend.
 • Wijziging - Het resultaat van een wijziging in de projectomvang kan worden berekend met behulp van de ProjectWork baselinefunctionaliteit.
 • Organisatie - Rollen en namen kunnen als resources in ProjectWork worden gezet.
 • Plannen - Ze kunnen eenvoudig online worden gemaakt in ProjectWork met fasen, productdecompositie en activiteitenstroom, zichtbaar voor alle belanghebbenden als WBS-uitsplitsing en Gantt-diagram.
 • Voortgang - In ProjectWork kun je de voortgang rapporteren met Earned Value Management.
 • Kwaliteit - Productbeschrijving en Acceptatiedocument in Google Drive kunnen als link aan een product in het ProjectWork plan worden toegevoegd.
 • Risico - Het effect van risicogebeurtenissen op de kosten en planning kan worden berekend met behulp van de ProjectWork basislijnfunctionaliteit.

De Processen (opstarten van een project, initiëren van een project, sturen van een project, beheersen van een fase, managen productoplevering, managen van een faseovergang, afsluiten van een project) structureren de activiteiten binnen een project. In ProjectWork kun je de processen en activiteiten weergeven in de WBS-uitsplitsing en het Gantt-diagram.

More information