ProjectWork voor Onderwijs

Software voor onderwijs in projectmanagement

Lesgeven in projectmanagement

Projectmanagement wordt veel gebruikt om op een geplande en gecontroleerde manier resultaat te bereiken. Lesgeven in projectmanagement kan profiteren van praktische oefeningen met verschillende projectaspecten, zoals fasen, taken, resources, documentatie, communicatie, kosten, voortgang, backlogs, etc. Mogelijke oefeningen zijn het maken en bijhouden van een WBS-indeling met Gantt-tijdschema, resource management, het berekenen van een budget, het definiëren van sprints, etc. Opgeleide leerlingen kunnen projectmanagement vaardigheden daarna gebruiken in hun studie of werk.

Online afstandsonderwijs

Docent en leerling bevinden zich niet altijd op dezelfde plaats, wat lesgeven met lokaal geïnstalleerde software en lokale bestanden kan bemoeilijken. Nieuwe state-of-the-art cloudopslag, zoals Google Drive, in combinatie met de juiste online projectmanagementsoftware, maakt het mogelijk om het lesgeven in real-time online op afstand uit te voeren. Dit kan zowel individueel als klassikaal, waarbij iedereen dezelfde planning ziet terwijl deze wordt aangepast. Online lesgeven en samenwerken is zeer krachtig voor projectmanagement waarbij het delen en bespreken van informatie cruciaal is.

Online projectplanning en -opvolging

Webapp ProjectWork is online software voor projectplanning die nauw samenwerkt met Google Workspace for Education. Het bestand met de projectplanning wordt bewaard in je Google Drive, waar het in real-time kan worden gedeeld tussen een of meer studenten en een docent. De basisfuncties van ProjectWork zijn vergelijkbaar met Microsoft Project en de geavanceerde functies integreren met Google-apps zoals Agenda, Maps en Sheets. Toegangsautorisatie van ProjectWork is veilig beperkt tot bestanden die zelf zijn gemaakt.

Betaalbare licenties

ProjectWork functionaliteit en licenties zijn zeer geschikt voor het onderwijs. Als alle studenten een Google-account hebben in hetzelfde (sub)domein van de onderwijsinstelling, dan vallen ze allemaal onder een enkele (sub)domeinlicentie voor een vaste periode voor een vaste prijs. Als de onderwijsinstelling Google Workspace heeft, dan kan het een domeinbrede installatie hebben zonder dat individuele installaties en autorisaties nodig zijn. Als studenten privé-accounts hebben zoals van gmail.com, dan is een groepslicentie met individuele installaties en activering kosteneffectief. Een gratis proefperiode om de functionaliteit te beoordelen is beschikbaar voor een korte periode.

Meer informatie