Publiceren met ProjectWork

ProjectWork kan een planning op verschillende manieren publiceren door Google Apps te integreren. Veranderingen in de planning worden niet meegenomen in de publicatie, maar je kunt herpubliceren naar hetzelfde bestand of een nieuw bestand.

Planning als HTML

In ProjectWork publiceer je de planning in Google Drive met menu ProjectWork > Publiceren > Planning als HTML....
Je kunt dit HTML-bestand mailen of zelf hosten, zie hieronder.

Mijlpalen in Google Agenda

In ProjectWork publiceer je mijlpalen met menu ProjectWork > Publiceren > Mijlpalen in Google Agenda....

De mijlpalen verschijnen in een eigen ProjectWork agenda die tegelijk met andere agenda's bekeken kan worden in Google Agenda. Deze agenda kan mijlpalen van verschillende projecten van hetzelfde account bevatten.

Hieronder is de agenda van Demo project publiek gedeeld en met behulp van de Insluitbare Agenda-helper ingesloten. Gegevens van de mijlpaal uit de planning worden zichtbaar zodra je op de afspraak klikt.

Locaties in Google Maps

In ProjectWork publiceer je resource locaties met menu ProjectWork > Publiceren > Locaties in Google Maps.
Resources kunnen een locatie hebben, zodat de kosten of voortgang per locatie zichtbaar zijn.

De twee resources uit het Demo project zijn hieronder zichtbaar. Door op een markering te klikken worden de gegevens zichtbaar.